Fizika, elektrotehnika va issiqlik texnikasi bo'limi

Xashaev Muslim Musagitovich

Fizika-matematika fanlari nomzodi, "Fizika,  elektrotexnika va teplotexnika"  bơlimi dotsenti

 

Aloqa uchun telefon: +99871 262-87-84
E-mail: fizika@gubkin.uz