Umumkasbiy fanlar bo'limi

ALIMBABAYEVA ZULXUMOR LATIPOVNA

"Umumkasbiy fanlar" b'olimining katta o'qituvchisi.

Telefon: +99871 2625737
E-mail: opd@gubkin.uz

Karimov Alisher Abubakirovich

"Umumkasbiy fanlar" b'olimining katta o'qituvchisi
Telefon: +99871 2625737
E-mail: opd@gubkin.uz