Фалсафа дoктoри (PhD) илмий даражаси берилди

И.М.Губкин номидаги (миллий тадқиқот университети) Россия давлат нефт ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали ҳузуридаги DSс.22/30.12.2019.Т/PED.99.01 рақамли Илмий кенгашнинг 2020 йил 29 июнь кунидаги йиғилишида 13.00.02 – “Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (педагогика фанлари)” ихтисослиги бўйича Низоми номидаги Тошкент давлат педагогика университети таянч докторанти Рузикулова Нигора Шухратовнанинг “Бошланғич синф ўқувчиларининг ахборотлар билан ишлаш компетенциясини ривожлантириш методикасини такомиллаштириш” ва мустакил изланувчи Саидова Моҳинур Жонпўлатовнанинг “Бошланғич синф математика дарсларида ахборот технологияларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш” мавзусидаги педагогика фaнлaри бўйича фалсафа дoктoри (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация ишлариҳимояси бўлиб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсанинг 2020 йил 30 июльдаги қарорига кўра, Рузикулова Нигора Шухратовна ва Саидова Моҳинур Жонпўлатовнага педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражаси берилди.