POLIMER-GEL BURG'ULASH LOYINI DALADA O'RGANISH VA BAHOLASH USULLARI

Nurmatov Usan Daurovich, Okyulov Islomhuzha Ganimirza ugli, Tursunov Kamolzhon Lajkuvvatovich

POLIMER-GEL BURG'ULASH LOYINI DALADA O'RGANISH VA BAHOLASH USULLARI

Kalit so’zlar

Polimer, burg'ulash loyi, burg'ulash.

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasining dala sharoitida polimer-gel burg'ulash eritmalarini o'rganish va baholash usullari muhokama qilinadi. O'rnini bosuvchi burg'ulash suyuqliklarini olib kirishning turli xil formulalari mahalliy texnologik materiallar va kimyoviy reagentlar manbalaridan foydalangan holda ishlatilgan.

Foydalanilgan adabiyot

  1. Ю.В. Вадецкий Бурения нефтянных и газовых скважин. Учебник для нач. проф. образов. Москва.: изд. центр «академия»., 2003. - 352 с.
  2. Н.В. Соловьев Бурения разведочных скважин. Москва.: «высшая школа»., 2007. - 904 с.
  3. Дж. Р. Грей., Г.С. Г. Дарли Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей): пер. с англ.-М.: Недра, 1985-509 с.
  4. Ю.И. Гайдуков, В.Е. Приянишников, В.С. Трепачов, О.В. Ястребов «Руководство по применению промывочных жидкостей в колонковым бурении». Издательство «Недра» Москва 1970, стр 144.

 

pdf POLIMER-GEL BURG'ULASH LOYINI DALADA O'RGANISH VA BAHOLASH USULLARI